Wiza dla kierowców ciężarówek długodystansowych do Wielkiej Brytanii

Proces uzyskiwania wizy dla kierowców samochodów ciężarowych w Wielkiej Brytanii może być skomplikowany i przytłaczający. W tym kompleksowym przewodniku przedstawimy wszystkie informacje potrzebne do pomyślnego przejścia przez proces wizowy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą ciężarówki, czy dopiero zamierzasz nim zostać, zrozumienie wymagań i procedur wizowych jest niezbędne, aby zapewnić płynne przejście do pracy w Wielkiej Brytanii.

Zrozumienie kategorii wizy

Kategoria wizowa dla kierowców ciężarówek długodystansowych w Wielkiej Brytanii należy do kategorii wiz Tier 2 (ogólnych). Wiza ta jest przeznaczona dla wykwalifikowanych pracowników, którym zaoferowano pracę w Wielkiej Brytanii i którzy posiadają ważny certyfikat sponsorowania od licencjonowanego sponsora. Jako główny kierowca ciężarówki, Twój pracodawca musi być licencjonowanym sponsorem, aby zatrudniać zagranicznych pracowników.

Kryteria kwalifikacji

Aby ubiegać się o wizę Tier 2 (General) jako kierowca ciężarówki, musisz spełniać określone kryteria:

 • Umiejętności i kwalifikacje: Musisz posiadać niezbędne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie wymagane na danym stanowisku. Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy poszukują kandydatów z ważnym komercyjnym prawem jazdy i odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu ciężarówek długodystansowych.
 • Oferta pracy: Kandydat musi posiadać ofertę pracy od pracodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii z ważną licencją sponsorską. Oferta pracy musi spełniać minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji i wynagrodzenia określone przez rząd Wielkiej Brytanii.
 • Znajomość języka angielskiego: kandydat musi być w stanie wykazać się znajomością języka angielskiego, zdając zatwierdzony test z języka angielskiego lub uzyskując kwalifikacje akademickie wykładane w języku angielskim.

Wymagane dokumenty

Składanie wniosku wizowego z paszportem

Ubiegając się o wizę Tier 2 (General) jako kierowca ciężarówki długodystansowej, będziesz musiał dostarczyć kilka dokumentów na poparcie swojego wniosku. Mogą one obejmować

 • Zaświadczenie o sponsorowaniu: Twój pracodawca dostarczy Ci zaświadczenie o sponsorowaniu (CoS), które potwierdza, że Cię sponsoruje.
 • Ważny paszport: kandydat musi posiadać ważny paszport lub dokument podróży umożliwiający podróż do Wielkiej Brytanii.
 • Dowód kwalifikacji i doświadczenia: Kandydat musi przedstawić dowód swoich kwalifikacji i doświadczenia jako kierowca ciężarówki długodystansowej. Mogą to być kopie prawa jazdy, umów o pracę i listów referencyjnych.
 • Wyniki testu z języka angielskiego: W razie potrzeby należy przedłożyć wyniki testu z języka angielskiego lub dowód posiadania kwalifikacji akademickich nauczanych w języku angielskim.
 • Dokumenty finansowe: Konieczne może być przedstawienie dowodów potwierdzających zdolność do utrzymania się finansowo podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Mogą to być wyciągi bankowe lub listy sponsorskie.

Proces ubiegania się o wizę

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów można rozpocząć proces ubiegania się o wizę. Wymagane kroki są wymienione poniżej:

 • Wypełnienie formularza wniosku online: Odwiedź oficjalną stronę rządu Wielkiej Brytanii i wypełnij formularz wniosku wizowego online. Pamiętaj, aby podać dokładne i aktualne informacje.
 • Uiszczenie opłaty za rozpatrzenie wniosku: Należy uiścić opłatę rządową za rozpatrzenie wniosku wizowego. Opłata może się różnić w zależności od kraju zamieszkania.
 • Umów się na spotkanie w centrum biometrycznym: Po złożeniu wniosku należy umówić się na spotkanie w celu przesłania danych biometrycznych, w tym odcisków palców i zdjęcia.
 • Wizyta w centrum biometrycznym: W wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie należy udać się do centrum wizowego w celu pobrania danych biometrycznych. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i potwierdzenie umówionej wizyty.
  *Oczekiwanie na decyzję: Po przejściu badania biometrycznego należy oczekiwać na decyzję w sprawie wniosku wizowego. Czas rozpatrywania wniosku może się różnić, dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną datą podróży.
 • Uzyskanie wizy i podróż do Wielkiej Brytanii: Jeśli wniosek wizowy zostanie zatwierdzony, zostaniesz poproszony o odebranie wizy z centrum składania wniosków wizowych. Po otrzymaniu wizy można zorganizować podróż do Wielkiej Brytanii i rozpocząć pracę jako kierowca ciężarówki.

Odnowienie i przedłużenie wizy

Jako kierowca ciężarówki w Wielkiej Brytanii ważne jest, aby być świadomym procesu odnawiania i przedłużania wizy. Zwracaj uwagę na datę wygaśnięcia wizy i rozpocznij proces odnowienia z dużym wyprzedzeniem. Zaleca się złożenie wniosku o przedłużenie co najmniej trzy miesiące przed wygaśnięciem obecnej wizy. Sprawdź kryteria kwalifikowalności do odnowienia lub przedłużenia wizy, aby upewnić się, że nadal się kwalifikujesz. Obejmuje to utrzymanie zatrudnienia u licencjonowanego sponsora i spełnienie wszelkich dodatkowych warunków. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak nowy certyfikat sponsora, zaktualizowaną umowę o pracę i wszelkie dodatkowe dowody potrzebne do poparcia wniosku o przedłużenie lub odnowienie wizy. Postępuj zgodnie z tym samym procesem ubiegania się o wizę, co w przypadku pierwszego wniosku. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy, uiść odpowiednie opłaty i w razie potrzeby poddaj się badaniom biometrycznym. Upewnij się, że nadal przestrzegasz zasad i przepisów imigracyjnych podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to przestrzeganie ograniczeń związanych z pracą, zgłaszanie wszelkich zmian w aktywności zawodowej i utrzymywanie ważnego ubezpieczenia.

Częste pytania:

Czy mogę ubiegać się o wizę Tier 2 (General) jako kierowca ciężarówki bez oferty pracy?

Nie, oferta pracy od pracodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest warunkiem wstępnym uzyskania wizy Tier 2 (General). Pracodawca musi być licencjonowanym sponsorem.

Czy istnieją wymagania dotyczące języka angielskiego dla wizy Tier 2 (General)?

Tak, musisz spełnić wymagania dotyczące języka angielskiego, zdając zatwierdzony test lub posiadając kwalifikacje akademickie wykładane w języku angielskim.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o wizę Tier 2 (General)?

Czas rozpatrywania wniosku może się różnić, ale zwykle wynosi około 8 tygodni od daty złożenia wniosku. Zaleca się jednak złożenie wniosku z dużym wyprzedzeniem przed planowaną datą podróży, aby uwzględnić ewentualne opóźnienia.

Czy mogę zabrać ze sobą rodzinę na podstawie wizy Tier 2 (ogólnej) jako kierowca ciężarówki?

Tak, możesz zabrać ze sobą współmałżonka/partnera i dzieci jako osoby pozostające na utrzymaniu. Obowiązują dodatkowe wymagania i dokumenty.

Czy istnieje limit liczby wiz Tier 2 (ogólnych) wydawanych kierowcom ciężarówek długodystansowych?

Nie ma określonego limitu liczby wiz wydawanych kierowcom samochodów ciężarowych. Całkowita liczba wiz Tier 2 zależy jednak od rocznych kwot ustalonych przez rząd Wielkiej Brytanii.